Platforma pro sběr dat

A – SDK knihovna pro přístup k přenosným zdravotnickým zařízením vašich pacientů.  Sjednocujeme data z chytrých hodinek, glukometrů a mnoha dalších zdrojů, abychom odemkli nepřetržitý proud harmonizovaných zdravotních informací v reálném čase. Naše API podporuje širokou škálu zdrojů dat, jako je Apple healthkit, Google Fit a mnoho dalších.

B – Stavebnicová aplikace navržená tak, aby vyhovovala potřebám klientům ve všech oblastech klinického výzkumu či monitoringu pacientů v klinické praxi. Nástroj je kromě kontinuálního sběru dat schopný lékaři či terapeutovi dát i upozornění, pokud u jejich pacientů dojde k významnější změně stavu.

iOS i Android
Zdravotnický prostředek CE
API napojení
Až 200 různých zařízení

Webová platforma pro administrátora sběru dat

Online prostředí pro administrátora sběru dat, lékaře či odborný personál, kde je vše zobrazeno přehledně na jedné obrazovce.

Grafy poskytují přehledný záznam o vývoji sbíraných záznamů konkrétního pacienta v čase. Pohled lze nastavit na 7, 14 nebo posledních 30 dní. U jednotlivých záznamů mohou být nahrány i poznámky v textové nebo obrazové podobě.

Jednoduché řízení přístupů

Hlavní partner v oblasti vývoje