Platforma pro sběr dat

A – SDK knihovna pro přístup k přenosným zdravotnickým zařízením vašich pacientů.  Sjednocujeme data z chytrých hodinek, glukometrů a mnoha dalších zdrojů, abychom odemkli nepřetržitý proud harmonizovaných zdravotních informací v reálném čase. Naše API podporuje širokou škálu zdrojů dat, jako je Apple healthkit, Google Fit a mnoho dalších.

B – Stavebnicová aplikace navržená tak, aby vyhovovala potřebám klientům ve všech oblastech klinického výzkumu či monitoringu pacientů v klinické praxi. Nástroj je kromě kontinuálního sběru dat schopný lékaři či terapeutovi dát i upozornění, pokud u jejich pacientů dojde k významnější změně stavu.

iOS i Android
Zdravotnický prostředek CE
API napojení
Až 200 různých zařízení

Respirační frekvence

Frekvence dýchání v klidu

Frekvence dýchání spánek

Intenzita poruch dýchání

Stres

Doba rvání vysokého stresu

Doba trvání středního stresu

Doba trvání nízkého stresu

Úroveň baterie

Čas u obrazovky

Doba používání aplikace

Čas strávený na sociálních síti

Průměrný jas obrazovky

Expozice zvuku ze sluchátek

Teplota

Atmosférický tlak

Vlhkost vzduchu

Oblačnost

Úhrn srážek

UV index

Srážky

Kroky

Vzdálenost

Převýšení

Spálené kalorie

Aktivní spálené kalorie

Doba trvání aktivity

Doba odpočinku

Doba chůze

Doba sezení

Typ aktivity

Kadence

Rychlost

Tempo

Hmotnost

Svalová hmota

Kostní hmota

Tukové hmoty

BMI

Tělesná teplota

Teplota kůže

Hydratace

Detekce horečky

Doba spánku

Doba trvání spánku REM

Doba hlubokého spánku

Latence spánku

Čas zahájení spánku

Čas ukončení spánku

Přerušení spánku

Účinnost spánku

Kvalita spánku

Intenzita spánku

Pravidelnost spánku

Tepová frekvence

Doba trvání zóny srdečního tepu

Interbeat intervaly

Rychlost pulzní vlny

SPO2

Hrubé napětí EKG

Detekce fibrilace síní

Detekce arytmie

Diastolický krevní tlak

Systolický krevní tlak

Střední arteriální tlak

Glukóza v krvi

HbA1c

VO2max

Hlavní partner v oblasti vývoje