Využití atropinu u pacientů s myodesopsií

Prospektivní výzkum potenciálního vztahu mezi používáním atropinových očních kapek a duševním utrpením: Studie založená na aplikacích.

Toto je otevřená observační studie, která bude hodnotit korelaci atropinových očních kapek u pacientů s úzkostí a depresí související s myodesopsií. Výsledky této studie pomohou zlepšit porozumění účinkům kapek atropinu na pacienty s myodesopsií. V ideálním případě to povede k lepší bezpečnosti a náhledu na potenciální výhody.

 1. Cíle

  1. Primární cíle:

   1. Identifikujte souvislosti mezi užíváním atropinových kapek a depresí ve skupině pacientů s myodesopsie.

   2. Vyhodnoťte intrasubjektové změny úzkosti před a po dávce atropinu

  2. Sekundární cíle:

   1. Identifikujte souvislosti mezi užíváním atropinu a úrovní stresu ve skupině pacientů s myodesopsie.

Ondřej Skála

zakladatel MedHubu