Studie projevů floatingu na fyziologii těla

Během Flotation-REST se člověk vznáší v tiché a tmavé nádrži naplněné ohřátou slanou nasycenou vodou.

Použití Flotation-REST jako léčby GAD nebylo zkoumáno. Cílem této studie bylo provést počáteční hodnocení účinků ve vzorku GAD s vlastní diagnózou.

Zjištění naznačují, že metoda má potenciál jako doplňková léčba vedle stávající léčby GAD. K dalšímu hodnocení účinnosti léčby je zapotřebí více studií.

apple-watch-s3-gps-cellular-38mm-aluminium-sport-band-silver-sku-header
Ondřej Skála

zakladatel MedHubu