Příklady využití

Přehled klinických studií, ve kterých byla přenosná zařízení využita (rozpad podle terapeutických oblastí)

Neurologie

Hodnocení motorické poruchy

Hodnocení motorických poruch u časně neléčených pacientů s Parkinsonovou chorobou

Měření kvality života

Pochopení a zlepšení kvality života prostřednictvím bezdrátového sledování aktivity: pozorovací fáze

Měření spánkové aktivity

Použití actiwatch-neurologického systému k objektivnímu posouzení mimovolních pohybů a aktivity spánek-bdění u pacientů s huntingtonovou choroboH

Měření míry poruchy pohybu

Technologická analýza pohybových poruch

Detekce záchvatů

Podpora implementace zařízení pro detekci záchvatů v péči o epilepsii (PROMISE)

Zpřesnění monitoringu symptomů

Vyhodnocení testování založeného na chytrých telefonech za účelem vytvoření průzkumných výsledků v klinické studii fáze 1 Parkinsonovy choroby

Obezitologie a diabetes
Měření v rámci preventivního programu

Vliv programu fitbit plus na regulaci hmotnosti, fyzickou aktivitu a metabolické onemocnění u obézních adolescentů

Studie pro měření účinku dané léčby

Srovnání inzulinu degludek s inzulinem glargin U100 u dospělých s diabetem 1 typu překračujícím více časových pásem

Měření účinnosti preventivního programu

Istart smart pro dospívající pro zdravou regulaci hmotnosti – prevence cukrovky

Predikce vývoje onemocnění

Predikce vývoje onemocnění pomocí remote monitoring technologií pro diabetes (PREDICT-DM)

Hodnocení glykemické kontroly u diabetu 2 typu

Studie inzulinu LY900014 při jídle u účastníků s diabetem 2 typu pomocí kontinuálního monitorování glukózy (PRONTO-čas v rozsahu)

Psychiatrie
Měření nálady a kognitivních funkcí

Údaje o kognitivních a náladových hodnoceních u závažné depresivní poruchy pomocí digitální nositelné technologie

Měření efektu terapie

Účinky 12týdenní chůze na kognitivní funkce u schizofrenie

Měření účinku dané léčby

Zlepšení symptomů deprese prostřednictvím personalizovaného cvičení a aktivace (IDEA)

Deprese související s alkoholem

Intervence pohybové aktivity v oblasti životního stylu u žen závislých na alkoholu v depresi

Monitoring stresu

Variabilita srdeční frekvence a zlepšení zvládání stresu

Studie hodnotící vliv dané terapie

Vliv duavive na příznaky nálady a úzkosti (DOMA)

Kardiologie
Detekce záchvatů

Detekce záchvatů pomocí variability srdeční frekvence: prospektivní validační studie

Měření účinků dané terapie

Účinky přírodní a lesní terapie u pacientů s metabolickým syndromem a kardiovaskulárními rizikovými faktory

Detekce arytmie

Případová studie k detekci a kvantifikaci epizod absolutní arytmie pomocí automatizovaného, ​​nositelného monitorovacího systému (Smart in OAC)

Monitoring pacienta po srdečním selhání

Nositelné dálkové monitorování srdeční frekvence a dechové frekvence pro srdeční selhání

Měření fyzické aktivity a spánku

Studie o účincích sakubitrilu/valsartanu na fyzickou aktivitu a spánek při srdečním selhání u pacientů se sníženou ejekční frakcí. (AWAKE-HF)

Onkologie

Hodnocení celkového stav pacienta

Nositelné monitory aktivity k posouzení stavu výkonu a predikci klinických výsledků u pacientů s pokročilou rakovinou

Sledování aktivity pacientů na chemoterapii

Shromažďování zdravotních dat generovaných pacienty pomocí nositelného sledování aktivity u pacientů s rakovinou – studie proveditelnosti

Měření efektu dané terapie

Dieta a cvičení během chemoterapie rakoviny prsu

Měření zotavení po rakovině

Vylepšené monitorování pro lepší zotavení po rakovině (EMBRACE-GM)

Měření efektu dané farmakoterapie

Studie hodnotící pacientem hlášený výsledek (PRO) a fyzickou aktivitu u japonských pacientů s pokročilou rakovinou prsu léčených endokrinní terapií

Pneumologie

Zkoumání souvislostí mezi symptomy

Zkoumání účinků spánkových vzorců a fyzické aktivity na astma u dospívajících s chytrými zařízeními nošenými na zápěstí

Měření aktivity v souvislosti s farmakoterapii

Decentralizovaná studie k hodnocení fyzické aktivity a frekvence kašle pomocí nositelné technologie u cystické fibrózy

Syndrom spánkové apnoe

Klinické hodnocení technologie pediatrické diagnostiky spánku

Srovnání terapie tuberkulózy

Bezdrátově pozorovaná terapie ve srovnání s přímo pozorovanou terapií pro léčbu tuberkulózy

Validační studie měření fyzické aktivity

Validace vybraného zařízení pro měření fyzické aktivity u subjektů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a astmatem

Onemocnění pohybového aparátu
Měření účinnosti programu

MONITOR-OA: Používání nositelných sledovačů aktivity ke zlepšení fyzické aktivity při osteoartróze kolene

Měření efektu rehabilitace po zlomenině kyčle

Rehabilitace po zlomenině kyčle s nositelným zařízením

Hodnocení výsledku po endoprotéze kolena

Současné klinické využití nositelných pohybových senzorů pro hodnocení výsledku po artroplastice kolena: přehled rozsahu

Prevence pádů

Nový systém pro detekci pádů v reálných podmínkách