Analýza sbíraných dat

Digitální biomarkery jsou kvantifikovatelná fyziologická a behaviorální data, která jsou shromažďována a měřena pomocí digitálních přenosných zařízení s cílem doplnit tradiční klinické výsledky či dále zpřesnit klinické studie a každodenní klinickou praxi. Počet těchto zařízení se exponenciálně rozrůstá a stále více lidí využívá digitální zdravotní technologie s otevřeným komunikačním rozhraním jako jsou Fitbit náramky, Omron tlakoměry či prsteny Oura. 

Díky těmto zařízením je následně k dispozici velké množství dat o zdraví z různých populací a oblastí medicíny, které můžeme analyzovat, porovnávat či případně využívat pro tvorbu prediktivních modelů.

Screenshot 2021-12-05 at 18.04.40

Hlavní partner v oblasti analýzy

18.1. MeedHub night

MedHub Night je neformální akce pořádaná našim spolkem za účelem propojování komunity digitálních projektů v rámci České a Slovenské Republiky.

Program:

Přihlašování na MedHub night