Digitální biomarkery

Digitální biomarkery jsou kvantifikovatelná fyziologická a behaviorální data, která jsou shromažďována a měřena pomocí digitálních přenosných zařízení s cílem doplnit tradiční klinické výsledky či dále zpřesnit klinické studie a každodenní klinickou praxi. 

Počet těchto zařízení se exponenciálně rozrůstá a stále více lidí využívá digitální zdravotní technologie s otevřeným komunikačním rozhraním jako jsou Fitbit náramky, Omron tlakoměry či prsteny Oura. Díky těmto zařízením je následně k dispozici velké množství údajů o zdraví z různých populací a oblastí medicíny.

Screenshot 2021-12-05 at 18.04.40

Respirační frekvence

Frekvence dýchání v klidu

Frekvence dýchání spánek

Intenzita poruch dýchání

Stres

Doba rvání vysokého stresu

Doba trvání středního stresu

Doba trvání nízkého stresu

Úroveň baterie

Čas u obrazovky

Doba používání aplikace

Čas strávený na sociálních síti

Průměrný jas obrazovky

Expozice zvuku ze sluchátek

Teplota

Atmosférický tlak

Vlhkost vzduchu

Oblačnost

Úhrn srážek

UV index

Srážky

Kroky

Vzdálenost

Převýšení

Spálené kalorie

Aktivní spálené kalorie

Doba trvání aktivity

Doba odpočinku

Doba chůze

Doba sezení

Typ aktivity

Kadence

Rychlost

Tempo

Hmotnost

Svalová hmota

Kostní hmota

Tukové hmoty

BMI

Tělesná teplota

Teplota kůže

Hydratace

Detekce horečky

Doba spánku

Doba trvání spánku REM

Doba hlubokého spánku

Latence spánku

Čas zahájení spánku

Čas ukončení spánku

Přerušení spánku

Účinnost spánku

Kvalita spánku

Intenzita spánku

Pravidelnost spánku

Tepová frekvence

Doba trvání zóny srdečního tepu

Interbeat intervaly

Rychlost pulzní vlny

SPO2

Hrubé napětí EKG

Detekce fibrilace síní

Detekce arytmie

Diastolický krevní tlak

Systolický krevní tlak

Střední arteriální tlak

Glukóza v krvi

HbA1c

VO2max

18.1. MeedHub night

MedHub Night je neformální akce pořádaná našim spolkem za účelem propojování komunity digitálních projektů v rámci České a Slovenské Republiky.

Program:

Přihlašování na MedHub night