Pochopení záměru

Pomáháme s realizací projektových záměrů v klinické praxi i v komplexnějších 

projektech pro zlepšení kvality zdravotní péči


Vstupní analýza

Poté, co detailně pochopíme Váš záměr, 

budeme schopni lépe pomoci s úspěšnou realizací projektu

 

 

Cílová skupina

Pochopení cílové skupiny a rolí v projektu

Funkcionality

Další funkcionality projektu kromě pasivního sběru dat

Paramentry sledování

S jakými digitálními biomarkery chcete pracovat

Proces realizace projektu od A-Z

Seznam aktivit, na které se v rámci laboratoře specializujeme

1. Tvorba konceptu

Výběr sledovaných biomarkerů a tvorba protokolu pro sběr dat podle vámi vybrané skupiny pacientů

2. Návrh řešení

Detailní produktová specifikace a design konceptu, grafické zpracování pro podporovaná rozhraní

3. Validace s uživateli

Validační worshopy s různými typy uživatelů, kteří jsou do sběru dat zapojeni

4. Customizace řešení

Customizace naší aplikace pro Váš projekt a uživatelské testování před nasazením do reálného provozu

5. Launch projektu

Pomoc s logistikou, projektovým řízením či onboardingem pacientů a lékařů do aplikace

6. Monitoring a analýza dat

Základní analýza struktury nasbíraných dat a jejich interpretace pro Vaše další využití v projektu


Spolupráce s experty z různých oblastí a oborů

Jsme rádi, že v rámci Hubu můžeme spolupracovat jak s klinickými experty z různých oblastí zdravotnictví, tak i s UX a produkt designery či odborníky na zpracování dat a jejich bezpečnost.