Studie monitoringu pacientů na rTMS terapii

Tato studie je zaměřena na spánkové poruchy s prevalencí v populaci dle různých studií až 30%. Současná léčba pomocí medikace má často různé nežádoucí účinky, včetně rizika vzniku závislosti. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je, naopak, velice dobře tolerovanou neinvazivní léčebnou metodou s potenciálem v této oblasti onemocnění.

Studie je randomizovaná zaslepená pro 50 pacientů.  Efekt budeme posuzovat pomocí dotazníků, hladin hormonů v krvi a aktigrafického náramku sledujícího trvání spánku. 

Dle výsledků by se rTMS mohla stát běžnou léčbou nespavosti.

Stimulation-Magnétique-Transcrânienne-répétitive-1024x863
Ondřej Skála

zakladatel MedHubu