Technologický hub pro sběr zdravotnických dat od pacientů

Co děláme

Díky digitálním zařízením, které máme každý den na ruce nebo v kapse, jsme schopni sbírat obrovské množství dat. Taková data, která můžeme ve zdravotnictví využít pro rychlejší diagnostiku či přesnější léčbu zaměřenou na pacienta.

Přenos dat k lékaři

Využití BYOD principu pro sdílení pacientských dat a včasnou detekci nežádoucích hodnot

Sběr dat do studií

Hodnocení vybraných léčebných opatření v reálném čase v rámci klinického výzkumu

Pacientské programy

Integrace nástrojů digitální medicíny pro větší zapojení pacienta do léčby a do programů řízené péče

Pracujeme na zajímavých projektech v ČR i v zahraničí

Máte zajímavý nápad pro využití moderní technologie pro vzdálený monitoring ve Vaší práci či výzkumu? Potom o Vás a Vašem projektu rádi uslyšíme.

Pilotní projekty
Studie proveditelnosti

Rozvíjíme naši vlastní technologickou platformu

Spolupracujeme s experty v oblasti sběru digitálních biomarkerů, tvorby mobilních a webových aplikací či vývoje integrační platformy pro napojení jakéhokoli digitálního zařízení, které pacient používá.

BYOD knihovna
Aplikace pro sběr dat

Testujeme novinky v oblasti digitální medicíny

V rámci hubu vytváříme ekosystém, kde kromě práce na projektech testujeme i různé typy moderních zařízení na vzdálený monitoring či se inspirujeme v zahraničí v “správné” implementaci digitální medicíny do zdravotnictví.

Články a analýzy
Testovací laboratoř

Partneři hubu

Jsme rádi, že o spolupráci s hubem mají zájem jak odborníci, kteří chtějí předávat své zkušenosti dále, tak i firemní partneři